Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Dostopnost do plaže za funkcionalno ovirane

Slađana Grdjan  –  18. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1.)Dostopnost trgovin vsem funkcionalno oviranim osebam v sterem mestnem jedru MOK-a. To bi uredili tako, da bi vsaki trgovina imela leseno rampo v trgovini.

2.) Dostop do morja funkcionalno oviranim osebam-Žusterna in mestno kopališče.

-ležalniki na nivoju vozička

-betonska klančina do morja (Mulet)

Vrednost: 20.000 €

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

20000 €

Točka 1. ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Na glasovanju je 2. točka predloga.