Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Dostopnost do plaže za funkcionalno ovirane

Slađana Grdjan  –  18. 09. 2019  –  Območje 1

Vrednost projekta

20000 €

Točka 1. ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Na glasovanju je 2. točka predloga.