Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo zemljišč) zato ne moremo zagotoviti izvedljivosti v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kolesarska in peš povezava Dekani vas - Parenzana

Katjuša Stanković Marić  –  17. 09. 2019  –  Območje 3