Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev javnih pip - "špin" v vasi

Anonimno oddan predlog  –  17. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Javne pipe - "špine" so bile v Dekanih na različnih delih vasi, ki so jih kasneje odstranili. Pipe so uporabljali vaščani vse dokler niso imeli urejene vodovodne napeljave. Obuditev - ponovna postavitev pip bi bila za vas zanimiva.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi se javne pipe spet postavile na mestih, kjer so včasih že bile.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pipe bi se nabavile in postavile na manjši trgih v vasi - 4 do 5 pip. Voda iz pip bi tekla v curkih na potisk - kot pitnik.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Starejši vaščani točno vedo, kje so stale pipe v starih časih. Tam bi se pipe ponovno postavile.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pred poletjem 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pipe bi  vas obogatile. Pitna voda iz pip (pitnik) bi bila dostopna predvsem poleti. Obudili bi nekaj iz starih časov, kar je bilo žal odstranjeno.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.000 EUR

Vrednost projekta

5000 €

Postavitev pipe v središče Dekanov.