Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Dekani v cvetju

Anonimno oddan predlog  –  17. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potok, kjer je trgovina, cerkev, bife, ravnokar urejamo. Tam se zbira veliko ljudi in ozelenitev ter zasaditev cvetja bi ta del vasi obogatil. Ob poti, ki vodi v Dekane, imamo že posajene oleandre, ki bi jih z denarjem uredili, porezali, nekatere na novo posadili...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi nabavili trajnice, ki bi jih zasadili in s tem polepšali vas. Že posajene grmovnice bi na novo osvežili in uredili ter dodali nove trajnice.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? 

Podjetje, ki se ukvarja z zasaditvijo trajnic in urejanjem parkov, vrtov, bi naredilo projekt - načrt in zasadili bi grmovnice, cvetje, ... Nekatera dela bi lahko izpeljali tudi sami krajani.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na potoku pri cerkvi in trgovini in ob poti, ki vodi v Dekane.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ob koncu zime oziroma v začetku pomladi 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vas bi bila lepša, urejena. Ljudje - vaščani bi se ob delovni akciji družili. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.000 EUR

Vrednost projekta

5000 €