Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Marežganska kanava - ureditev ogrevanja in hlajenja ter toplotne izolacije

Vili Plahuta  –  17. 09. 2019  –  Območje 5
Marežganska_kanava.jpg
Marežganska_kanava.jpg