Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Marežganska kanava - ureditev ogrevanja in hlajenja ter toplotne izolacije

Vili Plahuta  –  17. 09. 2019  –  Območje 5
Marežganska_kanava.jpg
Marežganska_kanava.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Marežganska kanava nima urejenega ogrevanja in hlajenja ter potrebne toplotne izolacije strehe. Zaradi navedenega je uporaba objketa omejena, preko celotnega leta je zato težko zagotoviti ustrezno temperaturo v prostoru, da bi bilo druženje krajanov prijetno. Preko poletja se objekt z kamnitimi zidovi prekomerno segreje, pozimi pa ga je težko segreti ne primerno temperaturo zaradi neizoliranega in visokega stropa v prostoru.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V objektu se montirajo klimatske naprave (ogrevanje in hlajenje) ustrezne moči, strop objekta pa se z notranje strani obloži z ustreznim izolacijskim materialom.  Z namestitvijo klimatskim naprav bo možno uravnavati temperaturo v prostoru, z izvdebo toplotne izolacije pa se bodo zelo zmanjšale toplotne izgube prostora. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je izdelati popis del za izvedbo toplotne izolacije strehe ter izračun potrebne toplotne moči klimatskih naprav za prostor na podlagi katerih se bo lahko pridobilo ponudbe monterjev klimatskih naprav in izvajalcev toplotne izolacije (izvedba javnega naročila).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal v objektu Marežganske kanave - parc.št.3342 k.o.Marezige.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ker ne gre za večja ali zahtevnješa dela je projet izvdeljiv v celoti v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Objekt bi bil po izvedenem projektu uporaben brez problemov preko celega leta, ker ga sedaj zaradi vročine julija in avgusta ni možno uporabljati, pozimi pa bil bila uporaba cenejša in predvsem bolj varna, ker se objekta ne bi ogrevalo s plinskimi (plinske gobice) ali s pečjo na kurilno olje - obstaja možnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom ob neustreznem prezračevanju.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Ocenjujemo, da je projekt izvedljiv z 20.000€ (z vključenim DDV-jem), vse pa je odvisno od termina izvedbe javnega naročila - cene klimatskih naprav so v zimskem času nižje.