Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija javne poti . parc. št. 5059/5, k.o. TRUŠKE

STIJEPIĆ SAMBOLE ANDREJ  –  17. 09. 2019  –  Območje 5