Participativni proračun

Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču Šmarje

EDKO PRIBAC  –  17. 09. 2019  –  Območje 2

Leta 2008 je MOK zgradila igrišče z umetno travo, ki je po 11 letih potrebna obnove, a to ne predmet tega projekta, ker presega vrednost razpisa. Po letu 2008 je nogometni klub sam zgradil ob igrišču tribune in postavil spodobne reflektorje, da se lahko izvajajo športne in rekreativne dejavnosti. Leta 2012 je bil s strani Mok narejen projekt ureditve športnega parka s tekaško stezo, parkirnimi prostori, teni a od tega se ni zgodilo prav nič, naši šolarji za tek na 60 in 300m uporabljajo asfaltirano javno cesto ob šoli, ko pa pridejo na igrišče se nimajo kje pogugati, poplezati. ZA TE REŠITVE PA JE RAVNO TA RAZPIS PRIMERNA OBLIKA.

Prepričan sem, da se da v okviru predvidenih sredstev uresničiti del projekta iz leta 2012 in bi pomenil veliko pridobitev za vrtec, šolo in vse krajane. Do 20.000,00€ vrednosti bi po mojem trdnem prepričanju zadostovalo za 2 nujne potrebe:

1. UREDITEV TEKAŠKE STEZE

Namesto tekaške steze po projektu 2012, ki je pomenilo stezo okoli velikega starega igrišča bi lahko v tej fazi zgradili primerno stezo okoli manjšega z umetno travo-glej sliko. Taka steza bi merila 300m teka in bi omogočila teke na 60 in 300 m, kar šola dejansko potrebuje. Našim šolarjem nebi treba tekati po javni asfaltirani cesti, da ne govorimo o varnosti otrok in motenju prometa ob izvajanju take aktivnosti šole. (glej prilogo projekt 2012 in predlog izvedbe po tem razpisu)

2. IGRALA ZA OTROKE IN REKREATIVCE

Trenutno so ob igrišču igrala, ki jih je postavil KS in NK pred 10 leti in so v žalostnem stanju. Mislim, da si tudi krajani naše KS zaslužimo času primerne vadbene opreme (fitnes na prostem kot je na Bonifiki, vsaj 3 kom)in za otroke normalne gugalnice in tobogane.

Še nekaj pomembnih zadev:

  1. Morebitna odobritev projekta nima nobenih težav pri izvedbi, saj je vsa predvidena površina izvajanja v lasti MOK, za ta dela obstaja že projekt 2012, ki bi bil delno realiziran
  2. Predvidena dela so del programa KS Šmarje v letu 2019 (glej članek iz Murve)
  3. Lahko bi priložil še podpise kakih 200 krajanov naše KS, pa mislim da tega ni potrebno da ta projekt občina uvrstila med projekte, za katere bomo v oktobru glasovali-samo glasovanje bo že pokazalo na tako moje razmišljanje

 

Vrednost projekta

20000 €