Participativni proračun

Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču Šmarje

EDKO PRIBAC  –  17. 09. 2019  –  Območje 2

Vrednost projekta

20000 €