Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov in je v izvajanju. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Vris ceste Rižana-Krnica v javne evidence

Radenko Kocjančič  –  17. 09. 2019  –  Območje 6