Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Izvedba meteornega odvodnjavanja na glavni ulici v Krnici

Radenko Kocjančič  –  17. 09. 2019  –  Območje 6

Zaradi erozije in škode ter zamakanja parcel z vodo ki ob padavinah prosto teče po glavni ulici skozi vas  imamo vaščani vedno večje nevšečnosti. Sploh pa je to postalo izrazito v zadnjem desetletju, ko so postale padavine izredno intenzivne. Voda ogroža javno infrastrukturo (brežine in bankine ceste) in privatne površine ob ulici, saj se na cesti voda skoncentrira in nato kot potok dere v dvorišča in vrtove. Povzroča že manjše podore zemljine. Bojimo pa se hujših posledic v bodočnosti, saj se vas nahaja na ilovnatem bregu.

Predlagamo ureditev zajema te vode in sicer v smislu izdelave odvodnega cevovoda, ki bi se lahko priključil na pred kratkim izgrajeni cevovod ob sanaciji plazu na drugem koncu vasi. V ta cevovod bi zajemali meteorne vode s pomočjo več kanalet preko ulice in ureditvijo odvodnih jarkov (več bi moral pojasniti ustrezni strokovnjak).

Vrednost projekta težko opredelim, bi pa močno zmanjšal možnost tveganja za nova plazenja, izboljšal bi prometno varnost, odpravil bi povzročanje škod na privatnih parcelah in nasplošno izboljšal pogoje bivanja v vasi.

Škoda bi bilo ne izkoristiti že obstoječe cevovode, ki bi s to dograditvijo dobili bistven smisel.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

15300 €