Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Izvedba meteornega odvodnjavanja na glavni ulici v Krnici

Radenko Kocjančič  –  17. 09. 2019  –  Območje 6

Vrednost projekta

15300 €