Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev parkirne rampe oz potopnega valja v Trubarjevi ul. 2 v Kopru

Anonimno oddan predlog  –  17. 09. 2019  –  Območje 1
Trubarjeva_ulica_2.jpg
Trubarjeva_ulica_2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog: Postavitev parkirne rampe oz. potopnega valja za urejenost parkirnih površin in dostopa do stanovanj v Trubarjevi ulici 2.

Zaradi urejenosti parkirnih površin za stanujoče v strogem mestnem jedru, omogočanju normalnega in predvsem mirnejšega bivanja v ulici ter varnosti mimoidočih naslavljamo predlog k postavitvi parkirne rampe oz. potopnega valja v Trubarjevi ulici 2. Ulica omogoča dostop do glavnega mestnega trga, dveh šol, trgovine, lekarne ter drugih pomembnih področij koprskega mestnega jedra. Pot, ki mora biti varna in zaščitena, ne pa obremenjena z avtomobili voznikov, naj bo primerno dostopna in omejena z parkirno rampo, ki omogoča parkiranje izključno stanujočim v ulici, ne pa vsem, ki v ulico sedaj dostopajo brez dovolilnic, svoje avtomobile parkirajo ali pa celo vozila puščajo prižgana, kar je za stanovalce kot tudi za izgled mestnega jedra nedopustno. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev parkirne rampe ali potopnega valja vTrubarjevi ulici 2, ki bi omogočala parkiranje le stanovalcem ter tako doprinesla h kvalitetnejšemu in varnejšemu bivanju prebivalcev mestnega jedra in vsem obiskovalcem le tega. Stanovalci bi bili s tem razbremenjeni zelo motečega parkiranja voznikov brez dovolilnic, večno prižganih avtomobilov pod okni in seveda nenazadnje tudi hrupa. Gre za ulico, ki je povezana s strogim centrom mesta, stolno cerkvijo, krstilnico, itd,... Po ulici se velikokrat sprehajajo večje skupine turistov in otrok, ki obiskujejo bližnjo šolo oz univerzo.

 Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel s postavitvijo prakirne rampe oz. potopnega valja. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na začetku Trubarjeve ulice 2 v Kopru.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede takoj.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bistveno bi se izboljšalo življenje stanovalcev ter varnost vseh mimoidočih kakor tudi skrb in izgled za zgodovinsko mestno jedro Kopra.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana vrednost projekta je v okviru razpisanih sredstev za posamezni projekt.

Vrednost projekta

10000 €

Možna je postavitev parkirne rampe.