Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Pilotna fotovoltaična elektrarna na zgradbi KS Boršt

Anonimno oddan predlog  –  17. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je mišljen za KS v Borštu. Gre za investicijo v fotovoltaično elektro infrastrukturo na javnih površinah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog obravnava kratkoro in srednejeročno investicijo v fotovoltaične elektrarne,montirane in operativne na javnih objektih (sedeži KS,šole,dvorane,...). Ideja investicije je proizvodnja el.energije v dnevnem času,s katerim se pokrije vse operativne el. potrebe teh ustanov,presežek pa se distribuira v javni obtok.

Krajani in koristniki tako pridobljene el. bi sicer normalno plačevali elektriko po tarifah distributerjev,tej bi pa razliko od lokalno pridobljene el.iz javnih poslopij nakazovalo v poseben sklad iz katerega bi se črpalo za prihodnje investicije. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedbo projekta bi izvajali predstavniki KS. Predvidene aktivosti so:

pridobitev ponudb in dovoljenj,izvedba montaže in integracija v el.omrežje,formacija zbiralnega sklada. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se pilotno izvedel na stavbi KS Boršt.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt je izvedljiv v 6 mesecih.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Gre za srednje in dolgoročni projekt v dobrobit vseh krajanov. Z osnovno investicijo bi se zagotovilo konstanten pritok denarja v namenski sklad,kateri bi bil koriščen za širjenje fotovoltaične elektro infrastrukture  oz.

kako drugače porablja pridobljena sredstva v spolšno dobro.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Za postavitev ene fotoelkrarne bi z ustreznimi ponudbami in dogovori zadostovalo 20000€. 

Ker gre za srednjeročni razvoj se bi lahko projekt razširilo na več terminskih obdobij (glede na pritok sredstev).

Vrednost projekta

20000 €

Pilotna postavitev na zgradbo KS Boršt