Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in zaradi celotnega postopka priprave projekta in pridobivanja soglasij ni izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev mostu čez reko Rižano v Cepkih

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Septembra 2010 je bila velika povodenj in reka Rižana je odnesla most, ki je bil postavljen v vasi Cepki in so ga prebivalci dnevno uporabljali za dostop do svojih vrtov in njiv na drugem bregu. 

V naslednjih letih so vaščani izrazili željo po ponovni postavitvi mostu in MOK je začela z izvedbo projekta, vendar se le ta ni nikoli zaključil.

Vaščani morajo tako danes za dostop do svojih vrtov in njiv iti v sosednjo vas Rižana, tam prečati glavno cesto na kateri ni niti označenega prehoda za peščce in čez most se zapeljati nazaj. Vaščanom bi postavitev novega mostu zelo olajšala vsakodnevna opravila. Želimo si da se projekt zaključi in postavi nov most.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev novega mostu na mestu kjer je bil stari. Z izvedbo projekta bi vaščanom olajšali dostop do njihovih vrtov, njiv, sprehajalnih poti itd.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V preteklosti se je že uredilo lastništvo parcel na katerih bi most stal, saj se je dalo v javno dobro. Potrebno je le še izpeljati naročilo in postavitev mostu.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v Cepkih.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Most bi olajšal prebivalcem dostop do vrtov, njiv, sprehajalnih poti oz. dostop na drugi breg reke.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5000