Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in zaradi celotnega postopka priprave projekta in pridobivanja soglasij ni izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev mostu čez reko Rižano v Cepkih

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 6