Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v celoti v pristojnosti Mestne občine Koper in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev križišča pri Dar-u, Bertoki

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prebivalci naselja pri palači Panatoiopolo imamo velike težave pri vključevanju na cesto: vozila, ki prihajajo iz Kopra zavozijo prehitro v enosmerno cesto (ni znaka o omejitvi hitrosti), redno se dogaja, da vozila vozijo v nasprotno smer v enosmerni cesti (sami smo bili tudi udeleženi v prometni nesreči ko nam je vozilo pripeljalo v nasprotno smer), nepreglednost križišča zaradi zaraščenosti okolice, nevaren in neosvetljen prehod za pešce (zaradi visokih hitrosti vozil ki prihajajo iz Kopra oz. Škocjana).

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se uvoz iz glavne ceste, ki pelje iz Kopra v enosmerno cesto zapre, uvoz naj bo mogoč iz "spodnje strani" (kamor sedaj zavijajo vozila, ki prihajajo iz Bertokov oz. iz krožnega križišča). Na začetku in koncu enosmerne ceste naj se uvede dvosmerni promet (kot je bilo že v preteklosti).

V času do izvedbe predloga pa naj se čimprej postavijo ležeči policaji za umiritev prometa, postavi naj se znak z omejitvijo hitrosti ter očisti okolica križišča.

Navedeni predlogi bi promet na omenjenem območju upočasnili in pripomogli k večji varnosti prebivalcev in otrok, ki hodijo po omenjeni cesti v šolo. Uvedba dvosmernega prometa pa bi prebivalcem omogočila hitrejši vklop na glavno cesto za Koper (v konicah ob delavnikih je vključevanje na glavno cesto Koper-Prade oteženo). 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čim prej bi bilo potrebno očistiti okolico križišča in postaviti ležeče policaje ter znake za omejitev hitrosti.

Nato pa je potrebno proučiti možnosti izvedbe spremembe prometnega režima (širina križišča, vključevanje na državno cesto itd.) ter v kolikor je to izvedljivo spremeniti prometni režim. V nasprotnem primeru pa razmisliti o drugih možnostih (promet v enosmerni cesti v obratni smeri).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v Bertokih.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

December 2019

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljašala bi se varnost v križišču: vključevanje na glavno cesto, zmanjšanje primerov voženj v nasprotno smer, varna pot otrok v šolo.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Minimalna (postavitev zapore uvoza v enosmerno cesto iz smeri Kopra, barvanje cestnih označb, postavitev prometnega znaka in ležečih policajev).