Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni na območju Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova železniške ceste

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 3