Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni na območju Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova železniške ceste

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnova železniške ceste bi bila potrebna zato, ker je cesta v slabem stanju in je zaradi zgoščenega prometa preobremenjena. Cesta je na določenih odsekih enosmerna in je ob močnejših nalivih cestišče poplavljeno. Prav tako bi bilo smiselno zaradi varnosti prometnih udeležencev dokončati oz. dograditi kolesarsko cesto vsaj do križišča Jadranske ceste in da bi po železniški cesti potekal dvosmerni promet.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?