Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pleskanje notranjosti večnadstropne garažne hiše v Prisojah

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 1

Grafiti in čečkarije po stenah garažne hiše v Prisojah so vadnica vandalizma za mlade generacije od blizu in daleč, tako za Prisoje kot za celotno mesto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Beljenje notranjosti garažne hiše

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naj se izračuna, kaj je ceneje: barvanje po m2 ali pa da občina financira Marjetici dva delavca, ki se v okviru svojega rednega delovnega časa lotita beljenja. 1x z akrilno podlago in 2 plasti sive barve, z obnovo rumene barve na okvirjih podpornih sten

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Garažna hiša Prisoje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj ko se malo otopli, marec ali april 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšana kultura bivanja v velikem naselju Kopra, normalizacija vandaliziranega okolja v Prisojah, olajšanje vseh prebivalcev Prisoj, ki smo zdaj prisiljeni živeti in parkirati svoje avtomobile v devastiranem in neprijetnem  okolju, ki s svojim videzom prav vabi destruktivce in delikvente v razbijaške akcije.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Odvisno od načina izvedbe- če to naredi Marjetica z neko dodatno finančno vzpodbudo občine bo sigurno ceneje kot naročilo občine neki veliki firmi, ki bo to zelo drago zaračunala.