Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v skladu z merili, predlagana zemljišča niso v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev ekološkega otoka razsvetljava in pločnika v Gažonu

Jadran Mikašinovič  –  16. 09. 2019  –  Območje 2
Razsvetljava do eko otoka
Razsvetljava do eko otoka