Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ureditev odvodnjavanja z rešetko v vasi Popetre

Boštjan  –  16. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je na pobudo tam živečih prebivalcev, ki so že pred leti želeli, da se jim odvodnjavanje uredi v obstoječi jarek, ker se sedaj voda steka v dvorišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev rešetke, ki mora biti povozna za vozilo Marjetice. S tem se bo usmerila voda v obstoječi jarek in voda ne bo več zalivala dvorišč.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo zabetonirati del bankine, umestiti jašek s peskolovcem in prerezati cestišče, da se lahko postavi rešetka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Popetre, v spodnjem delu vasi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Deal bi potekala približno 3-4 dni; projekt pa naj se izvede čimprej saj je pred nami obdobje velikega deževja.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kakovost življenja; obstoječa cesta bi ostala na nivoju kakršen je sedaj in zmanjšala bi se erozija oz. odnašanje zemlje iz določenih parcel.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

2.620,00 EUR + ddv

Dokumenti