Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Smrad iz jaškov pri Slavniku

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Iz jaškov pri Slavniku med podhodom in opuščeno trafiko že nekaj let zaudarja. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ali bi se dalo namestiti take pokrove jaškov, ki imajo posebne filtre, ali kako drugače zatesniti kanalizacijo?  Podoben problem je na jašku na mostičku Parencane pri izlivu meteorne kanalizacije v Žusterni.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namestiti filtre in jih ustrezno vzdrževati.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Povsod, kjer je kanalizacija v mestnem okolju.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Manj nerganja.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 1.000 €