Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in je že zajet v načrtu razvojnih programov. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Posodobitev Tribanske ceste in dodatna parkirna mesta pokopališča Škocjan

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Predlog-večletna prošnja, po posodobitvi in ureditvi Tribanske ceste, od 2014 leta dalje. Tribanska cesta je neurejena, ozka, nevarna

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Posodobitev in ureditev Tribanske ceste, ureditev dodatnih parkirnih mest za potrebe Pokopališča Škocjan.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Tribanska cesta - ureditev dodatnih parkirnih mest za potrebe pokopališča Škocjan

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Urejen in prometno varen dostop

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?