Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Večina trase poteka po državni cesti. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kolesarska pot v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Bertokih moramo kolesarji na poti od Kopra do Dekanov prečkati 2 zelo prometni cesti:  vpadnico polno kamionov in Cesto borcev polno avtomobilov, ki se izogibajo vinjetam. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izkoristiti bi bilo potrebno most čez železnico in pod njim narediti kolesarsko pot z  dvojno pentljo tako, da bo omogočena povezava med kolesarsko potjo od Kopra do Bertokov  in nadaljevanjem proti Dekanom. Npr. na koncu kolesarske poti v Bertokih iz smeri Kopra  bi šli najprej v levo po pločniku čez železniški most, nato navzdol levo pod most ob železnico,  na drugi strani mosta levo navkreber na pločnik, nato levo po pločniku čez most, na koncu  mosta na levo ob železnici do stare ceste mimo hiše Sermin 6, nato pod avtocesto do Ceste  borcev, kjer bi bil prehod čez cesto urejen podobno kot v Dekanih. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na severnem delu železniškega mosta bi bilo potrebno na vsaki strani napraviti krožno pot za kolesarje s pločnika pod most, kjer bi bila pot poleg železnice, ločena od proge z žičnato ograjo. Na južni strani mosta pa bi bilo potrebno ob železnici povezati pločnik s staro cesto. Prehod čez Cesto borcev na izhodu iz podvoza pod avtocesto bi se uredilo s kolesarskim prehodom in prometnimi znaki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vpadnica v Luko v Bertokih, krožišče, Cesta borcev, Bertoki.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kljub pričakovani rekonstrukciji vpadnice proti Luki bi se lahko izvedlo ta predlog, ki bi lahko bil sestavni del rekonstrukcije. 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Na ta način bi kolesarji uporabljali v glavnem pločnike. Povečala bi se varnost kolesarjev. Povečala bi se pretočnost prometa, ker na cesti ne bi bilo kolesarjev.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 20.000 €