Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Večina trase poteka po državni cesti. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kolesarska pot v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 4