Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev protihrupne ograje

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 3

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev protihrupne ograje med lokalno cesto v Hrvatinih (LC s parc. št. 1903/1 k.o. Hribi) in zemljišči s parc. št. 739/4 in 139/5, obe k.o. Hribi. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? V letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Z navedeno postavitvijo protihrupne ograje bi se zmanjšal hrup in drugi negativni vplivi na zdravlje-počutje, prav tako bi bil lepši videz samega kraja. Na robu pločnika bi se zamenjala cevna ograja s protihrupno ograjo. Izvedba je enostavna, cenovno sprejemljiva.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 6000 EUR

Vrednost projekta

6000 €