Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Urediti dostope v morje za plavalce ob stari cesti Koper – Izola

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 1