Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Urediti dostope v morje za plavalce ob stari cesti Koper – Izola

Anonimno oddan predlog  –  16. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob stari cesti Koper - Izola je sedaj več obiskovalcev in tudi kopalcev. Zaradi skalometa in neravnega dna je vstop v morje in izhod iz njega dokaj nevaren za poškodbe, še posebej ob valovih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob skalometu Parencane urediti preproste dostope za plavalce v morje tako, da se v morje  na mestih, ki so primerna za vstop, nasuje neostro kamenje (do 50 mm). Površina in debelina  nasutja naj bo le tolikšna, da človek lahko stopi v morje in zaplava oz. da stopi na tla, ko želi  iz vode npr 2 x 3 m. Sedaj je namreč pri dostopanju problem, ker je dno neravno in obstaja nevarnost poškodbe, še posebej če je vzvalovano morje. Dostop naj bo na vsakih 100 – 200 m oz. tam, kjer je možen dostop mimo (preko) skal. Skalomet naj ostane nedotaknjen. Površine iz posebnega belega kamna, kot je sedaj narejeno na koprskem delu ceste morda ne bi bile potrebne. Ne nazadnje je potrebno tudi pri tamkajšnjih belih marmornih stopnicah narediti dostop v morje po tem predlogu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 3.000 €