Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Telovadni park in igrala

Vladislav Jović  –  16. 09. 2019  –  Območje 1
PRISOJE LOKACIJA
PRISOJE LOKACIJA

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Možnost za večjo aktivnost vseh generacij prebivalcev Prisoj in obiskovalcev. Dodana vrednost samemu naselju. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Telovadni park (naprave za telovadbo na prostem), otroška igrala. Možnost za aktivnosti v večjem naselju na prostem. Druženje.  Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Ureditev terena, postavitev naprav.  Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? naselje Prisoje (parcela 487/13) Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Pomlad, poletje 2020 Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Uredila bi se največja zelena površina v naselju. Izboljšala bi se kakovost bivanja. Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? Od 15.000 do 20.000 eur cca

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €