Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Telovadni park in igrala

Vladislav Jović  –  16. 09. 2019  –  Območje 1
PRISOJE LOKACIJA
PRISOJE LOKACIJA

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €