Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Objekt ni v lasti Mestne občine Koper ali Javnega stanovanjskega sklada MOK. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova in izolacija strehe in fasade

bor  –  15. 09. 2019  –  Območje 1