Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Medkrajevni avtobusni prevozi so v pristojnosti države. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Javni avtobusni promet Sv.Anton-zaselek Miši-Dekani-Koper

Anonimno oddan predlog  –  15. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog vzpostavitve redne avtobusne linije iz smeri Sv. Anton-zaselek Miši-Dekani- Koper bi predstavljal bistveni korak in napredek k zagotovljanju možnosti krajanom dostopa do centra mesta Koper z javnim prevoznim sredstvom. Vas Dekani ima več zaselkov, med drugim tudi zaselek, ki se imenuje Miši.Ta del Dekanov je na cestni povezavi v smeri kraja Sv. Anton proti Dekanom. Zaselek je od centra vasi Dekanov oddaljen 2 km in do prve avtobusne povezave v Sv. Anotnu 1,5 km. Prebivalci v tem delu vasi se morajo do centra mesta Koper pripeljati s svojimi osebnimi vozili, tisti pa, kateri nimajo svojega osebnega vozila, ali pa ne vozijo morajo do prve avtobusne postaje peš 2 km. Poudarjam, da gre v tem delu tudi za starejšo populacijo prebivalstva, na drugi strani pa mlajše družine z otroci. Pot, ki vodi do centra vasi Dekani nima pločnika za peščce, prav tako pot, ki vodi do prve avtobusne postaje v Sv. Antonu je strma, z ovinki in brez pločnika do prvega naselja Vrtine.

Projekt predstavlja velik izziv in priložnost povezanosti krajanov dostopa do centra mesta Koper.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je omogočiti ljudem lažji dostop do centra mesta, zmanjšati nevarnost (cesta brez pločnika) in z vzpostavitvijo redne javne avtobusne povezave prispevati k zmanjšanju onesnaženosti zraka.Ljudem tako omogočimo povezanost in jim damo enake možnosti povezave do centra mesta oz. kot je to lepo urejeno v drugih državah-mestih-primestih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mestna občina Koper sporoči avtobusnemu podjetju glede nove avtobusne linije/nove možnosti in začeti z izvedbo. Pri tem je potrebno odmisliti stavek: Ali  bo to finančno izvedljivo? Argument je dovolj jasen in spodbuden. Finančna sredstva se kasneje lahko pridobijo tudi iz evropskih sredstev, saj gre za projekt javnega interesa in enakih možnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na relaciji Sv. Anton-zaselek Miši-Dekani- Koper in nazaj.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se lahko začne izvesti v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se izboljšala možnost dostopa do centra mesta,povezanost vasi im centra mesta in ne nazadnje boljši standart življenja, saj živimo v 21. stoletju.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

če bi pokrivala najvišja vrednost do 20.000 eur enoletno izvedbo, je to dober začetek za nadaljevanje projekta v naslednjih letih tudi iz evropskih sredstev.