Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve in ker osnovni predlog ne konkretno definirate lokacije ozelenitve, predlog ni umeščen v glasovanje.

Ozelenitev Kopra

Ksenija Vodeb  –  15. 09. 2019  –  Območje 1