Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Asfaltiranje ceste -ulice

Anonimno oddan predlog  –  13. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta projekt predlagam, za to, da se nam izboljša kakovost življenja, možnost, ker še 30 let ni možno odpirat oken in normalnega zračenja stanovanj zaradi nenehne zaprašenosti. Že trideset let ni nihče (KS in MOK) kljub prošnjam prispevala niti  enega  m3 gramoza za vdrževanje ali popravilo ceste. Vse se je vdrževalo v lastni režiji, česar so se že vsi stavovalci naveličali in ne želijo več prispevati sredstev za vdrževanje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje ceste z vsemi pripravljalnimi deli in odvodnjavanjem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Priprava in utrditev vozišča, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje. Projekt je bil v obravnavi že v letu 2017, opravljene meritve, popis del in verjetno obstaja na MOK še kakšen dokument. Ogled opravljal ing. Poklar z ekipo in občinskimi uradniki, vendar se obljuba ni realizirala.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta na parcelnih štev. 1473/3 in 1477/5 K.O. Škofije v dolžini cca 126 m s katere se dostopa do stanovanjskih hiš hišnih štev.:Zgornje Škofije 126, 128, 128a, 128b, 128c, 128d, 128e, 126f  in trije vikend objekti.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej oz. 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšanjue kakovosti življenja stanovalcev, katerih je skupno 39 od tega 10 otrok v starosti do 12 let, ter še nekaj vikendašev cca 8-10. Vse odrasli posedujemo osebna vozila in lahko si samo predstavljate kolikšen je promet po tej zaprašeni ulici.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?