Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Zimska sluzba

aleksi jakomin  –  13. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Organizacija pluzenja snega na podezelju s strani zainteresiranih kmetov . 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Marjetica ... bi opremila kmete na podezelju kateri imajo  traktor z plugom za pluzenje in bi ga v primeru snezenja aktivirali da spluzi VAŠKE ceste - po vaseh. Do sedaj je bil to vedno problem saj marjetica tega ni nikoli storila se manj pa CPK. Prioriteta so vedno glavne ceste.. vaske ulice pa ne. Ko zapiha ponavadi po snezenju burja te zmrznejo in potem imamo probleme. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Obmocje visje lezecih Ks   .. gracisce gradin pregara zazid podgorje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Snezenje

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prevoznost cest

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta

nakup in montaza pluga na traktor.. ter placilo ur ob morebitnem pluzenju

Vrednost projekta

10000 €

Nakup do 5 snežnih plugov.