Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev cestišča na parceli 1392 - KO ŠKOFIJE

aljosa21  –  13. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na omenjenem območju so ceste v zelo slabem stanju, po vsakem nalivu je potrebna »sanacija« s strani prebivalcev. Cesta je na določenih odsekih slabo prevozna. Ni javne razsvetljave.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev cestišča in ureditev javne razsvetljave. Omenjeno ceste uporabljajo številni prebivalci in je tudi priljubljena pešpot. Zaradi slabega stanja cestišča je prometna varnost vprašljiva. Z ureditvijo ceste je možno preusmeriti linijo šolskega avtobusa z ureditvijo varnega postajališča na stičišču parcel 1392 in 1394/7

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je uskladiti terminski plan izgradnje sekundarne kanalizacije na omenjenem območju in urediti vso potrebno dokumentacijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Parcele 1392, 1394/7 in 1394/3

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prometna varnost prebivalcev in obiskovalcev območja. Večja varnost šolskih otrok. Večja varnost in udobje sprehajalcev tudi v večernih urah.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15.000 €