Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje javne površine-ceste v Marezigah

Sandro DOKIČ  –  13. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje javne površine-ceste v dolžini 200 m, k.o. Marezige, št. parcele 3199/3.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Z navedenim posegom - ureditvijo- bi se zaokrožil sklop sprehajalno, kolesarske, rekreativne poti, ki pelje tudi mimo turistične kmetije kot prepoznavnost kraja in kulinaričnih običajev ter tradicij.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 20.000

Vrednost projekta

20000 €