Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POSEK IN OBREZ DREVES NA OBČINSKIH PARCELAH OB STANOVANJSKIH STAVBAH V KRAJEVNI

Aljaž Bandelj  –  12. 09. 2019  –  Območje 1