Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POSEK IN OBREZ DREVES NA OBČINSKIH PARCELAH OB STANOVANJSKIH STAVBAH V KRAJEVNI

Aljaž Bandelj  –  12. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Tematika je že dolga leta težava v krajevni skupnost Semedela predvsem ob šolskih poteh, pešpoteh,itd.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno je potrebno drevesa katera presegajo višino slemen stanovanjskih blokov porezati, obrezati, saj je veliko dreves bilo posajenih že nekaj desetletij nazaj, pa tudi avtohtonost posajenih dreves je vprašljiva.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kolikor sem seznanjen so na mestni občini Koper, Marjetici Koper zaposleni strokovnjaki, kateri dobro vedo kdaj se lahko katera vrsta drevesa poseka ali obreže pred leti se je  kritična drevesa tudi označevalo...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V krajevni skupnosti Semedela.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej je strokovno podprto dovoljeno.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem varnost občank in občanov in še posebej otrok na poti v vrtce, šole, itd.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

O sami višini projekta naj odloči stroka.