Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v proračun Mestne občine Koper in je v izvajanju, Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

USPOSABLJANJE KRAJANOV ZA ROKOVANJE Z DEFIBRILATORJEM IN VZPOSTAVITEV MREŽE

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 3