Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

IZDELAVA MONOGRAFIJE NA PODLAGI TERENSKIH ZAPISOV DR. HROVATINA IZ LETA 1949

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gre za prvo objavo terenskih zapisov s področja etnomuzikologije. V Sloveniji je nastalo 33 terenskih raziskav, predlagana raziskava, ki je potekala v Dekanih, leta 1949, je prva, ki bo objavljena v znanstveni monografiji. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Predlagam izdelavo monografije, ki bo zapolnila verzel na območju kulturne dediščine, ki je bil razikan že leta 1949, do danes pa nikoli objavljen v celoti.

Bistvo je, da bodo lahko krajani in njihovi potomci imeli bogat dokument, ki priča o njihovi preteklosti. Monografija ne bo pomembna samo za kraj Dekani, ampak za zgodovinarje, etnologe, kulturologe, dialektologe. Monogradijo bodo lahko uporabljali kot gradivo tudi v osnovnih in srednjih šolah, ter na visokošolskih zavodih. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V monografiji z naslovom DEKANSKO LJUDSKO GLASBENO IZROČILO PO ZAPISIH IZ LETA 1949, bo prikazana zgodovina in natančna narečna podoba kraja, ter kritična študija omenjene raziskave. Priložene bodo kopije originalne beležke s terena, ki bodo ustrezno prepisane in interpretirane. Vsi podatki bodo preverjeni med starejšimi krajani, vsebina bo obogatena s starimi fotografijami, ki so nastajale v času raziskave leta 1949. Monografijo bosta pripravila Marino Kranjac in izr.prof.dr. Suzana Todorović. Monografijo naj bi recencenzirali dr. Svanibor Pettan in dr. Tjaša Jakob, oba uveljavljena strokovnjaka na področju etnomuzikologije in dilalektologije. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt zahteva kabinetno delo v času urejanja gradiva in terensko delo vezano na preverjanje informacij pri starejših krajanih v Dekanih. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se bo začel izvjati v začetku leta 2020, predvidoma naj bi bila monografija zaključena, izdana in predstavljena do junija 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Monografija bo pripomogla k boljšemu poznavanju pretekle kulturne dediščine, ki jo krajani še danes negujejo, saj bo v monografiji predstavljeno več kot 50 ljudskih pesmi, opremljenih tudi z notnim zapisom.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 6.500,00

Vrednost projekta

6500 €