Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Sprehajalna pot poteka po parceli, ki ni v lasti Mestne občine Koper. Ker ni možno zagotoviti izvedbe projekta v letu 2020 ali sploh, projekt ni umeščen v glasovanje.

OBNOVA SPREHAJALNE POTI DEKANI - ŠKOFIJE

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Za ta predlog sem se odločila, ker je to bila nekoč pot, ki je povezovala Dekane s Škofijami. Po tej poti so tudi otroci hodili v šolo. Pot poteka večino po gozdu in bi v bodoče lahko postala tudi šolska učna pot.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se pot obnovi, na poti naj se postavijo klopce, označevalne table, solarne svetilke, itd. Mnenja sem, da bi pot koristila tako krajanom Dekanov, kot krajanom Škofij, saj bi predstavljala možnost rekreacije na prostem, kar danes ljudje vedno bolj potrebujejo. Kar je pa še najbolj pomembno, je to, da bi ponovno povezala krajane teh vasi med seboj, predvsem mladino in otroke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam, da se pot najprej očisti, po potrebi razširi in utrdi. Nato bi bilo na poti potrebno postaviti klopi in mize za počitek in druženje krajanov obeh Krajevnih skupnosti. Na poti bi bilo nujno postaviti tudi koše za smeti. Pot bi bilo potrebno ustrezno označiti (markacije). Na meji med KS Dekani in KS Škofije bi lahko postavili tablo, ki bi označevala, kje je meja med tema dvema KS. Na poti bi postavili tudi solarne svetilke, tako bi se lahko krajani nemoteno sprehajali tudi v poznih večernih urah. Na poti bi bilo potrebno nujno urediti tudi odvodnjavanje, zaradi večjih nalivov, da ne bi spiralo in uničevalo narejene poti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal na območju dveh KS in sicer KS Dekani in KS Škofije in sicer na trasi, kjer je pot vedno potekala. Začetek poti bi bil v "Kaštalirju" v Dekanih.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagam, da bi se s čiščenjem poti pričelo v pomladanskem času (marec). Projekt pa naj bi se zaključil predvidoma do junija 2020, saj takrat poteka že tradicionalno srečanje otrok OŠ Dekani in OŠ Škofije, ki se odpravijo na pohod in srečajo na pol poti.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Življenje krajanov KS Dekani in KS Škofije, saj bi ta projekt pozitivno vplival na zdravje, počutje in druženje ljudi med seboj, kar se je v zadnjem času zelo zanemarilo.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?  20.000,00