Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Sprehajalna pot poteka po parceli, ki ni v lasti Mestne občine Koper. Ker ni možno zagotoviti izvedbe projekta v letu 2020 ali sploh, projekt ni umeščen v glasovanje.

OBNOVA SPREHAJALNE POTI DEKANI - ŠKOFIJE

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 3