Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev cestne infrastrukture Škarpa-Manžan

Bogdan Križmančič  –  12. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog za ureditev je bil podan na MOK in KS že v 2015 letu. S priloženim "zvezkov" in fotografijami se utemeljuje nujnost k reševanju ureditve cestne infrastrukture in sicer zaradi preteče nevarnosti na relaciji ŠKARPA-MANŽAN.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se pristopi k celoviti prenovi navedene relacije in sicer s preplastitvijo cestišča, ureditve odvodnjavanja in utrjevanja bankin. Dosedajšnja ureditev ni optimalna, v deževnem obdobju postane cesta "en sam velik kanal z vodo", kar predstavlja nevarnost za udeležence v cestnem prometu. V zimskem času, ko je nizka temperatura pa se bankine zaradi neustrezne izvedbe "kruši". Poudarjam, da navedeno relacijo vsakodnevno vozi 12 dvanajst (!!!) avtobusov, prav tako je visoka frekvenca vozil že s samimi prebivalci.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Zgoraj navedeni poseg

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Relacija ŠKARPA-MANŽAN

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? 2020

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Varnost  vseh udeležencev v cestnem prometu, urejenost kraja in kvaliteta izvedba cestne infrastruktura za daljši čas.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?  V domeni strokovne službe