Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo 30.9. pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

Obnovitev igrišča v zaselku Paderna, ter izgradnja "pump truck",steza.

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišče v zaselku Paderna je že lep čas zanemarjeno in je nujno obnoviti stare dele.Pump Truck stezo za kolesa pa bi lahko občina kjer koli naredila.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnova igrišča, pomeni da bi otroci bili bolj varni, saj na igralih se je že naredil osnjak, Stebri kateri so postavljeni so že razmajeni in pri hujši burji se bo kakšen tudi zrušil. Pump truck steza pa bi naredili na nekem višjem nivoju.Vsak dan je več in več kolesarjev.Tudi otrok.Saj otroci se morajo nekje zdivjati,ker so hiperaktivni.In mislim, če bi letno nekdo plačal 10 eur za neko vstopnino da se to vzdržuje ne bi bil problem. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem za pump truck stezo, ne bi otroci bili zaprti v hišah, za računalniki, tudi če bi bilo malo hladno zunaj bi vsak starš svojega otroka peljal na to stezo da se zaužije svežega zraka.Ampak ta steza mora biti postavljena nekje v naravi.Ne lih zraven avtoceste:)

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?