Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo 30.9. pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

Obnovitev igrišča v zaselku Paderna, ter izgradnja "pump truck",steza.

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 1