Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV KANALIZACIJE - FRENKOVA CESTA V POBEGIH​

DRAGICA ROŽAC  –  11. 09. 2019  –  Območje 4

Stanujem na Frenkovi c. 9d v Pobegih in tako kot marsikatera druga hiša v Pobegih nimamo možnosti priključitve na kanalizacijo. Del Frenkove c. sicer ima kanalizacijo, ki pa se, zaradi premajhnega padca, konča na št. 9. Za nekaj hiš naprej, ki so pod cesto, naša hiša na 9d, hiše ob cesti proti Cekutom, večina hiš v Cekutih, hiše ob cesti na Ženej, ki so pod nivojem ceste Istrskih brigad, pa možnosti direktne priključitve, na kanalizacijo nima.

Predlagam, da se ob potoku na koncu ceste na Ženej zgradi črpališče na katerega se priključi ta del naselja v Pobegih. Iz črpališča bi se po vodu priključili na glavni vod na cesti Istrskih brigad.

Naša hiša je oddaljena 150 m od konca obstoječega voda, ker smo pod nivojem kanalizacije bi sicer prišlo v poštev prečrpavanje, kar bi predstavljalo precejšnje stroške, pripravljeni smo jih sicer tudi sofinancirati. Trenutno smo priključeni na 3 prekatno greznico, imamo pa težave z odpadno vodo iz greznice, ker na lapornatem terenu kot je tu ni možno zagotoviti kvalitetnega ponikovanja.

Mnoge občine so za uspešno ureditev svoje infrastrukture uspešno pridobile evropska sredstva, morda bi se tudi na našo kaj našlo.