Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Mestna občina Koper ne more zagotoviti uresničitve projekta v letu 2020 (lastništvo osutka kipa in njegova vrednost). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Doprsni kip sv. Lazarja - Nazarija, prvega koprskega škofa iz Boršta iz VI. stol.

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zgodba je del antične zgodovine Kopra in Boršta. Sv. Nazarij je zavetnik Kopra in stare koprske škofije.Njegov lik živo ohranja čezmejno povezanost prebivalstvo in s tem turistično promovira naše kraje in ponudbo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odlitje doprsnega kipa s podstavkom v bližini lokacije kjer je bil po izročilu rojen. Osnutek kipa naj bi bil njegov relikviarij, odlitek hranijo v Trstu

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odlitek kipa iz brona in izdelati podstavek

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kip odliti v livarni, podstavek izdela kamnosek. Postaviti v Koštaboni na skupno dogovorjeni lokaciji

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večji obisk romarskih turistov in obogatitev kraja z umetniškim delom ter dvig samozavesti in zgodovinskega zavedanja naših ljudi ter večja prepoznavnost in promocija našega podeželja preko izvirnih antičnih zgodb. V ta projekt lahko vključimo tudi zamejski prostor.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20 000 EUR