Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Mestna občina Koper ne more zagotoviti uresničitve projekta v letu 2020 (lastništvo osutka kipa in njegova vrednost). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kip diakona sv. Elija Koštabonskega iz I. stol.

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 2