Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

POPRAVILO IGRAL IN OKOLICE IGRIŠČA V PADERNI

Anonimno oddan predlog  –  30. 09. 2019  –  Območje 2

Vrednost projekta

10000 €

Popravilo dotrajane ograje in obstoječih igral ter opreme.