Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Večina predlagane trase stoji na državni cesti. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Izvedba prekinjene kolesarske steze Parenzana v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 4

Kolesarska steza Parenzana je v Bertokih pri pokopališču prekinjena in kolesarji se morajo vključiti na lokalno cesto do nevarnega bertoškega krožišča ter se nato čez most nad avtocesto zapeljati proti Kopru, kjer se ponovno vključijo na kolesarsko pot.

Predlagam, da se nujno izgradi manjkajoča povezava med obema deloma kolesarske steze, saj je za kolesarje vožnja po poreobremenjeni lokalni cesti smrtno nevarna. Krožišče v Bertokih ima tudi zelo veliko kamionov-tovornega prometa in je popolnoma neprimerno za kolesarsko pot. Dodatno seveda tudi kolesarji ovirajo pretočnost.

Nujno  in v čimkrajšem roku je potrebno zgraditi nov del manjkajoče kolesarske poti na ustrezni lokaciji in  odmaknjeno od lokalne ceste in prometa, zaradi varnosti vseh udeležencev. 

Z izgraditvijo varne povezave bodo kolesarji (krajani, občani in turisti ) veliko varnejši v prometu. Občina bo s tem tudi spodbudila občane k kolesarjenju oz. zamenjavi avta za kolo in prispevala k zmanjšanju onesnaževanja okolja ter večji telesni aktivnosti.