Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Večina predlagane trase stoji na državni cesti. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Izvedba prekinjene kolesarske steze Parenzana v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 4