Participativni proračun

POMJAN-popravilo mrliške kapelice in dostop z mrliškim avtom do nje

SONJA PETZ  –  30. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob pokopališču Pomjan stoji več kot 100 let stara, zelo dotrajana mrliška kapelica, ki je dostopna le peš, čez celotno pokopališče. Želeli bi obnoviti kapelico in omogočiti dostop do nje z mrliškim avtom

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pot bi potekala po desnem robu parkirišča na parceli št. 982, se po rahli klančini spustila na parcelo 1055/1 in do vhoda v kapelico s spodnje strani.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

-Najprej bi morali na GURS-u mrliško kapelico ki stoji delno na parceli 980 in delno na parceli 1055/1, vpisati v seznam stavb, ter legalizirati objekt. Ni nam znano zakaj ta objekt še nima svoje številke.

- 12.8.2013 sta bili funkcionalni parceli št. 1055/1 in 1055/2 zamenjani z zasebnimi parcelami z namenom da se njima uredi parkirišče, dostop z avtom do kapelice ter razgledno točko.

- Prosimo, da se v Zemljiški knjigi pri teh dveh parcelah št. 1055/1 in 1055/2 vpiše zaznamek namembnosti "za potrebe vasi".

-Potrebno bi bilo očistiti obe parceli, saj sta zelo poraščeni,

-S kopačem bi treba parceli poravnati,

- Utrditi podporne zidove parcel,

- Nasuti gramoz, morda asfaltirati,

-Prekriti kapelico,

- Narediti nov vhod v kapelico,

-Nova vrata in okno,

-Ureditev notranjosti

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parceli št. 980 in št. 1055/1, KO Pomjan

Ta projekt bi biol povezan z drugim projektom, ki predvideva na najnižji parceli št. 1055/2, ki leži pod tema dvema, ureditev razgledne točke

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po možnosti v letu 2020

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vas Pomjan bi pridobila uporabo mrliške kapelice, ter razširitev parkirišča.

Zdaj se namesto kapelice uporablja cerkev, za kar menimo, da se v vseh primerih pogrebov ni primerno.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

20000 €