Participativni proračun

POMJAN-popravilo mrliške kapelice in dostop z mrliškim avtom do nje

SONJA PETZ  –  30. 09. 2019  –  Območje 2

Vrednost projekta

20000 €