Participativni proračun

POMJAN-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča na parcelah 1055/1 in 1055/2

SONJA PETZ  –  30. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

POMJAN-Ureditev razgledne ploščadi in parkirišča na parcelah 1055/1 in 1055/2

- V letu 2013 sta bili zamenjani parceli 1055/1 on 1055/2 z namenom širitve parkirišča ob pokopališču, ureditve razgledne točke na teh parcelah ter gradnje dostopne poti do mrliške vežice.

-Prosimo, da se v Zemljiški knjigi pri teh dveh parcelah št. 1055/1 in 1055/2 vpiše zaznamek namembnosti "za potrebe vasi"

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zgoraj omenjeni parceli ležita na izredni lokaciji, z prelepim razgledom na koprski in tržaški zaliv. Tu se ustavi skoraj vsak popotnik, ki zaide tod mimo, saj se iz te točke odpira na celotno mesto Koper, ob lepem vremenu lahko občudujemo Julijske Alpe, ter del Dolomitov. Razširiti in urediti želimo parkirišče z razgledno ploščadjo.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obstoječe parkirišče, ki je ob pokopališču bi treba razširiti na omenjeni parceli. Pot bi potekala  po desnem robu parkirišča parcele št. 980, se po rahli klančini spustila na parcelo št. 1055/1 in do vhoda v kapelico s spodnje strani, ter navzdol še do parcele št. 1055/2

Vse parcele je potrebno očistiti in požagati drevje, jih poravnati s kopačem, utrditi podporne zidove ter izdelati primerno razgledno ploščad.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na parcelah 1055/1 in 1055/2, ko Pomjan.

Ta projekt bi bil povezan z drugim projektom, ki predvideva ureditev dostopa do mrliške kapelice z vozilom, po parceli št,1055/1.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?  Po možnosti v letu 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Vas Pomjan bi pridobila parkirna mesta, postala bi zanimiva turistična destinacija znana po izrednem razgledu.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 20.000 €

Vrednost projekta

20000 €