Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo parcel). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POMJAN-Ureditev vodnega vira pitne vode Fontana

SONJA PETZ  –  30. 09. 2019  –  Območje 2