Participativni proračun

Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja

SVETLANA LUČKA JOKSIĆ  –  30. 09. 2019  –  Območje 1
harfe.jpg
harfe.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Celoletni projekt: »GLASBA KOT SREDSTVO VZGOJE IN POVEZOVANJA

Ker je glasba čudovito in učinkovito sredstvo za razvoj otroka in povezovanje skupnosti, bi s strokovnimi delavnicami Orffovega pristopa poučevanja glasbe, organiziranimi v Kopru ter z avtorskimi glasbenimi aktivnostmi mentorjev in somišljenikov zavoda Šola ustvarjalnega življenja (ŠUŽ radi obogatili glasbeno dogajanje v koprskih vrtcih ter skozi proces celoletnega dela zgradili ekipo vzgojiteljic, pedagogov, glasbenikov in simpatizerjev, ki bi še naprej širili ustvarjalne dejavnosti od najmlajših tudi v širši prostor (osnovne šole, medgeneracijski projekti,...).

Orffov pristop poučevanja temelji na elementarnih komponentah doživljanja glasbe, torej učenje preko lastnega telesa in izkušnje. Zajema več elementov, kot so gib, glas, ritem, igranje inštrumentov in improvizacijo. Vodilo Orffovega pristopa je otrok kot aktivni udeleženec v procesu učenja, ki preko lastnih glasbenih izkušenj pridobiva in nadgrajuje svojo lastno glasbeno senzibilnost. Ključna značilnost tega pristopa so elementarne igre, s pomočjo katerih se otroci učijo na lastni ravni razumevanja.

Zavod Šola ustvarjalnega življenja združuje glasbenike, pedagoge in ljubitelje, ki smo zadnjih 15 let skupaj ustvarjali glasbene dogodke in delavnice v okviru harfističnega razreda glasbene šole Koper ter jih poleg šolskega okolja izvajali tudi v širši skupnosti. S pridobljenimi izkušnjami, znanjem ter z našim ustvarjalnim elanom bi radi nadaljevali ter povezovali vse sorodno mislečimi. S skupnim delovanjem želimo ojačati »ustvarjalno mrežo dobre volje in sodelovanja« skozi glasbene aktivnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

a) V vrtcih že uporabljajo Orffov inštrumentarij pri delu, vendar bi sistematično in strokovno izobraževanje s strani mentorjev Slovenskega društva Carla Orffa zagotovo vneslo novo znanje, nove vsebine, zgodbe in predvsem entuzijazem, da z Orffovo metodo ustvarijo še boljše rezulatate za glasbeni in splošni razvoj otrok. Zato bi v letu 2020 organizirali 5 izobraževalnih sklopov za vzgojiteljice in zainteresirane glasbenike/pedagoge.

b) Pridobljena znanja bi lahko takoj praktično izvajali v enotah vrtcev (vzgojiteljice s podporo in — po želji — sodelovanjem mentorjev zavoda ŠUŽ).

c) Glasbeniki in pedagogi združeni v zavodu ŠUŽ bi v sklopu projekta izvedli vsaj 10 avtorskih glasbenih dogodkov v vrtcih (delavnice, glasbene pravljice, spoznavanje klasični inštrumentov,...) ter vsaj 3 medgeneracijske prireditve.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

a) V prostorih Vrtca Koper bi po dogovoru z ravnateljicami vsaka dva meseca organizirali izobraževalne sklope za vzgojiteljice in zainteresirane glasbenike/pedagoge v izvedbi Slovenskega društva Karla Orffa (5 v koledarskem letu).

b) Ekipa z izobraževalne delavnice bi se konkretno dogovorila o izvedbi osvojenih novih vsebin v svojih enotah vrtca in bi ostala povezana — praktično in informacijsko. Povezovanje in znanje bi bilo podprto s strani mentorjev zavoda ŠUŽ.

c) Po enotah vrtcev bi izvedli vsaj 10 avtorskih glasbenih dogodkov (delavnice, predstavitve inštrumentov, glasbene pravljice,...) ter 3 medgeneracijske prireditve. Izvajalci bi bili glasbeniki in pedagogi zavoda ŠUŽ.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v vrtcih občine Koper.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se bo izvajal v koledarskem letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem projektom bi zagotovo obogatili glasbene vsebine v koprskih vrtcih. Povezali, oziroma ustvarili bi ekipo vzgojiteljic in pedagogov/glasbenikov, ki bi v praksi še naprej razvijali vse, kar bi se skozi projekt naučili in ustvarili. Ta ekipa bi lahko širila dejavnosti in znanje tudi na področja izven vrtca (osnovna šola, podaljšano bivanje, poletno varstvo, medgeneracijsko ustvarjanje in učenje,...). Skozi delo bi se tudi povezali s Slovenskim društvom Carla Orffa, ki v slovenskem merilu že organizira navdušujoče prireditve, v katere je vključeno veliko otrok, mladostnikov, pedagogov, staršev in simpatizerjev vseh starosti.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana cena je 6750 eur.

Vrednost projekta

6750 €