Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v skladu z obstoječo zakonodajo. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Varna pot v šolo Prade

Saša Petejan  –  29. 09. 2019  –  Območje 4
Primer 3D poslikave cestišča
Primer 3D poslikave cestišča

Križišče Cesta bratstva -Cesta Ivana Starca in Prade - Cesta VIII ostaja, kljub prenovi - NEVARNO križišče na šolski poti otrok iz Prad. Predlagamo poseg v krišišče in del cestišča, s katerim bi upočasnili vožnjo avtomobilov. Želimo večjo varnost za šolarje in krajane. 

Predlagamo postavitev krožišča in 3d poslikavo cestišča ter barvno označbo pločnikov. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Takoj je mogoča postavitev plastičnih elementov, s katerimi bi postavili v križišče krožišče. Predivdevamo,d a jih ima cestno podjetje ali MOK kaj na zalogi (oranžno-beli pravokotni elementi, ki so bili začasno nameščeni tudi v Bertokih)

Začasno postavitev krožišča bi krajani v enodnevni akciji nadomestili z betonskimi koriti, v katerih bi bila zelena zasaditev. Prehod za pešče in predvsem 3-pasovni del Ceste Ivana Starca bi poslikali s 3d elementi. 

Vozniki bodo primorani v zmanjšanje hitrosti. Predlagamo "mehkejši" rešitev od grbin in vključujemo ustvarjalno rešitev. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

TAKOJ: v sodelovanju z MOK postaviti plastične elemente v križišče. Neke vrste testno obdobje. 

MAREC 2020 nadlajevati s postavitvijo betonskih korit, zasaditvijo in poslikavo. če se izkaže, da je široka postavitev neučinokvita al ineprimerna, lahko v krožišč epostavimo osrednje korito z zasaditvijo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče Cesta bratstva-Cesta Ivana Starca in Prade - Cesta VII

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

TAKOJ in MAREC 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost peščev, predvsem polarjev in njihovih spremljevalcev

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5000 EUR