Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev kolesarske poti

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 1