Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev kolesarske poti

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kolesarska pot od Hipermarket Mercator Šalara do krožišča pri Banki Intesa Sanpaolo - poslovalnica Olmo ima številne prekinitve.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Dopolnitev kolesarske proge. Bistveno bi se izboljšala prometna varnost, še posebej tam kjer ni kolesarske steze, saj se morajo kolesarji peljati ob vozišču zelo prometne ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

na določenih odsekih je potrebno pričeti od temeljev (Mercator - Hofer), na drugih odsekih je dovolj le ureditev prometne signalizacije

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na relaciji: Hipermarket Mercator Šalara do krožišča pri Banki Intesa Sanpaolo - poslovalnica Olmo

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bistveno bi se izboljšala prometna varnost tako za avtomobile, kot tudi za kolesarje, še posebej za najmlajše.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?