Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, predlagana lokacija ni v Mestni občini Koper, vsa ustrezna območja za projekt so del državnega prostorskega načrta in zatorej niso v pristojnosti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ponovna vzpostavitev Koprskih solin

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
KoprskeSoline.JPG
KoprskeSoline.JPG