Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Digitalno izobraževanje mladih

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
DigitalnoZnanje.jpg
DigitalnoZnanje.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V današnjem času je informacijska tehnologija vpletena skoraj v vse poklice. Šolski sistem trenutno ne ponuja dovolj dobrega programa preko katerega bi se lahko učenci naučili prvin, ki so potrebe v dobi digitalne transformacije. Predlog naslavja potrebo po dodatnem znanju in razumevanje te tematike že v srednjih šolah, saj se učenci po zaključku le teh odločajo za nadaljni študij. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvedbo delavnic na katerih bi učenci pridobili znanje informacijskih tehnologij, predvsem s poudarkom na pomenu digitalne transformacije in kaj le ta prinaša. Učencem bi razširili splošno razumevanje tega pojava in jim podrobeneje predstavili katere prvine bodo potrebne v prihodnosti, del le teh pa bi jih naučili že v sklopu delavnic.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedbo 10ih delavnic po 4 ure na katerih bi udeleženci pridobili osnovno znanje informacijskih tehnologij na zelo splošnem in obširnem nivoju. Na koncu bi bilo opravljeno tudi testiranje s podeljevanjem priznanj najbolj uspešnim udeležencem. Predpogojev za udeležbo na delavnicah nebi bilo, smiselno bi bilo projekt izpeljati z UP FAMNIT in Srednjo tehnično šolo Koper (kateri opravljata izobraževalne dejavnosti za podoben segment)

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V prostorih srednje tehnične šole Koper.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pričetek junija 2020 vse do septembra 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Splošno razumevanje digitalnih tehnologij mladega prebivalstva in motivacijo za nadaljni študij v tej smeri, kar bi dolgoročno lahko imelo blagodejne učinke na naše lokalno gospodarstvo, saj so to izobrazbe, ki imajo visok donos v industriji. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15.000 €

Vrednost projekta

15000 €