Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v skladu z obstoječo zakonodajo. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ustvarjalna umiritev prometa v Pradah

Saša Petejan  –  29. 09. 2019  –  Območje 4
Primer poslikave cestišča
Primer poslikave cestišča